Bild mittemot Serafias

Cåre Tånge | 16.02.2015

Här hade på 1940- och 50-talen Olof Tånge kiosk och servering, ett kafé. Det var välkänt under namnet "Röda Lyktan"...
Huset mittemot, Serafias, hade varit klockarens bostad i Gravarne. Tyvärr rivet
i likhet med över 50 hus längs Dinglevägen-Bäckeviksgatan-Kyrkovägen. Bedrövligt och onödigt!

Ny kommentar