Elbers Livs

Elbers livs.Elber Oleniusson som också var livligt verksam inom idrottsverksamheten i Gravarne - Kungshamn.Till vänster ses den klassiska varuautomaten som b.l.a.innehöll chokladkakor för 1 krona.