Gravarne på 40-talet

 

 

Foto K.W.Gullers

 

 

Backen upp till tyfsen.
 
 
Hylov Bengtsson på kyrkogatan.
 
 
På väg till Abba på Rösholmen,där låg tidigare Munkens konservfabrik.